Romantiese Kuns

Thomas Cole | Die Voyage of Life, 1842

Pin
Send
Share
Send
Send
Die Voyage of Life - Kinderjare (Nasionale Galery van Kuns)
Thomas Cole se bekende vierparty-reeks spore die reis van 'n argetypiese held langs die "Rivier van die Lewe. Met die selfvertroue van die beheer van sy lot en onbewus van die gevare wat op hom wag, streef die voog dapper om 'n lugkasteel te bereik, simbolies van die dagdrome van "jeug en sy strewe na glorie en roem. Soos die reisiger sy doel nader, verskil die steeds meer turbulente stroom van sy gang en dra hom meedoënloos na die volgende prentjie in die reeks, waar die natuur se woede, bose demone en selfvertroue sy bestaan ​​sal bedreig. Slegs gebed, sê Cole, kan die reisiger red van 'n donker en tragiese lot.
Die Voyage of Life - Kinderjare, detail (Nasionale Galery van Kuns)
Van die onskuld van die kinderjare, tot die spoed van jeugdige oorvertroue, deur middel van die beproewings en verdrukkinge van die middeljarige ouderdom, na die held se triomfantlike verlossing, lyk die Voyage of Life inherent aan die Christelike leer van dood en opstanding. Cole se onverskrokke reisiger kan ook gelees word as 'n verpersoonliking van Amerika, self op 'n adolessente stadium van ontwikkeling. Die kunstenaar het dalk 'n ernstige waarskuwing uitgereik aan diegene wat vasgevang is in die koorsige soeke na Manifest Destiny: dat ongebreidelde weswaartse uitbreiding en industrialisasie tragiese gevolge vir beide die mens en die natuur sou hê. | © Nasionale Kunsmuseum
Die Voyage of Life - Jeug (Nasionale Galery van Kuns) Die Voyage of Life - Jeug, detail (Nasionale Galery van Kuns) Die Voyage of Life - Manhood (Nasionale Galery van Kuns) Die Voyage of Life - Manhood, detail (Nasionale Galery van Kuns)
"Sono di Tho-mas Cole e si in-ti-to-lano il Viag-gio della vita. [...] Rap-pre-sen-tano le quat-tro età dell'uomo: in-fan-zia, gio-vi-nezza, vi-ri-lità en vec-chiaia. In enni qua-dro c'è una fi gura in una barca che na viga su un fiume, gui-data da un an-gelo. Nel primo c'è un bam-bino pic-colo e la barca spunta da una ca verver buia, il grembo ma-terno. Die mat-tino-voor-en-die-kant-en-die-dag-en-die-dag-en-die-dag-tot-die-dag-tot-die-dag-liedjie. L'angelo è sulla barca, in piedi die-tro il bam-bino, en hy het gesê dat hy 'n goeie vertoning in die huwelik het. In Gio-vi-Nezza is daar 'n groot verskeidenheid van bome en 'n bietjie naby die bella vallei. Il bam-bino si è tra-sfor-mato in un ra-gazzo e sta in piedi, le brac-cia tese verso il fu turo. L'angelo è sulla riva e gli in-dica la strada kom un vi-gile. Le nu-vole hanno la forma di un ca-stello fan-ta-stico, cir-con-date dal cielo az-zurro. In Vi-ri-lità le ac-que del fiume sono fu-riose, il pae-sag-gio è arido, tutto rocce; Ek het al 'n paar maande gelede met my gewerk. Il ra-gazzo en di-ven-tato un uomo, wat vooraf in Piedi Sulla Barca is, is veral 'n manie-genaamd man-tre la barca punta verso le ra-pide. Ek het 'n lon-tano, maar ek het nie genoeg tyd gehad om dit te doen nie. Fa ve-nire ek bri-vidi. Nell'ultimo qua-dro la barca en-tra la lato op-po-sto alla tela. Daar is 'n verskil tussen jou en die ander, en jy kan net die beste doen. Dit is 'n goeie ding om die tempo te bereik. Il fiume sta per sfo-ciare calmo in un enorm mare scuro. Nella Barca en die Engelse weergawe van die Engelse weergawe van die program is so-pra di lui, in-di-cando il mare e il cielo bui. In lon-ta-nanza het jy al die trou-en-gelo che guarda giù dalle nou-vole. Le Mani del Vec-chio sono die pre giunte, ma non si rie-sce a ca pire se sta pre gando o se sta im plo-rando l'angelo di sal-prima prima che prenda il largo quella pau -rosa oscurità". | Vertaal in Afrikaans Or-neto, Adel-Phi Edi-Zioni, Mi-lano 2007, pp. 119-121.
Die Voyage of Life - Ou Ouderdom (Nasionale Galery van Kuns) Die Voyage of Life - Ou Ouderdom, detail (Nasionale Galery van Kuns)

Kyk die video: The Voyage of Life, 1842, Thomas Cole (Mei 2020).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send